Trái cây nhập khẩu

Trái cây nhập khẩu
Nho xanh Pretty Lady USA

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Nho mẫu đơn Premium Hàn Quốc

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Nho kẹo Smile USA

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Nho kẹo Smile USA

Giá: 175.000 đ

Nho kẹo Candy Snap USA

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Nho đen không hạt Pretty Lady

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Lựu Ấn Độ

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Lựu Ấn Độ

Giá: 145.000 đ

Lê Hàn Quốc

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Lê Hàn Quốc

Giá: 130.000 đ

Kiwi vàng New Zealand

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Kiwi vàng New Zealand

Giá: 190.000 đ

Hồng táo

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Hồng táo

Giá: 180.000 đ

Hồng giòn Hàn Quốc - 1Kg

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Chà là tươi Ấn Độ - 1Kg

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Cam Vàng Nippy Úc 1KG

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Cam Vàng Nippy Úc 1KG

110.000 đ -9% Giá: 100.000 đ