CHOCOLATE NHẬP KHẨU

CHOCOLATE NHẬP KHẨU
Chocolate Minis Mix 5 Loại UK 400g

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Socola M&M Ống Mini Mỹ 30g x 24 (Hộp)

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Socola M&M Ống Mini Mỹ 30g

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Chocolate Ferrero Rocher Ý 16 Viên 200g

Xem nhanh Thêm vào giỏ

KitKat Mini Vị Caramel  Nhật Bản 10 Pieces

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Chocolate Lindt Bọc Việt Quất &  Pháp 150g

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Hershey’s Miniatures Mix 4 Loại Mỹ 294g

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Hershey’s Nuggets Milk Chocolate Mỹ 289g

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Hershey’s Nuggets Nhân Hạnh Nhân & Toffee Mỹ 289g

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Chocolate Hershey's Miniatures Mỹ 180 Pieces 1.58kg

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Chocolate Kirkland Mỹ 150 Pieces 2.5kg

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Chocolate Snicker Miniatures Anh 150g

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Chocolate Twix Miniatures Anh 150gr

Xem nhanh Thêm vào giỏ