Sản phẩm

Sản phẩm
Bánh Lu Cracker Nature 250g

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Bánh Lu Buere 200g

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Bánh Lu Buere 200g

Giá: 65.000 đ

Bánh Bueno nhân chocolate trắng 12x2 516g

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Bánh Bueno Kinder nhân hạt phỉ 12x2 516

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Bánh Bánh mì bơ Pháp La Gâche Chanchée

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Bánh Bánh mì bơ Pháp 3 loại

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Việt quất  Jumbo Jumbo

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Việt quất Jumbo Jumbo

125.000 đ -12% Giá: 110.000 đ

Táo Rockit New Zealand (ống 4 trái)

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Táo Envy Size 30 New Zealand

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Quýt ngọt Úc

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Quýt ngọt Úc

Giá: 150.000 đ

Nho xanh Pretty Lady USA

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Nho xanh giòn không hạt Sweet Globe

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Nho mẫu đơn Premium Hàn Quốc

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Nho kẹo Smile USA

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Nho kẹo Smile USA

Giá: 175.000 đ

Nho kẹo Candy Snap USA

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Nho đen không hạt Pretty Lady

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Lựu Ấn Độ

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Lựu Ấn Độ

Giá: 145.000 đ

Lê Hàn Quốc

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Lê Hàn Quốc

Giá: 130.000 đ

Kiwi vàng New Zealand

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Kiwi vàng New Zealand

Giá: 190.000 đ

Hồng táo

Xem nhanh Thêm vào giỏ

Hồng táo

Giá: 180.000 đ